Trung tâm Báo chí TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập

21:00, 24/03/2019

(Chinhphu.vn) - Trung tâm Báo chí TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng tổ chức các cuộc họp báo, sự kiện báo chí, truyền thông.

UBND TPHCM vừa quyết định thành lập Trung tâm Báo chí Thành phố. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông.

Trung tâm Báo chí có chức năng tổ chức các cuộc họp báo, sự kiện báo chí, truyền thông để các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan hoặc các tổ chức, cá nhân được phép tổ chức họp báo.

Bên cạnh đó, đơn vị này còn có nhiệm vụ tổ chức thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ các cơ quan báo chí; tiếp nhận, xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin từ các sở, ban, ngành, quận, huyện, các cơ quan có thẩm quyền khác để phục vụ việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, triển lãm và các sự kiện khác có liên quan; hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ lãnh đạo các cơ quan xuất bản, báo chí, biên tập viên, phóng viên, cán bộ kỹ thuật; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan xuất bản, báo chí…

Trụ sở Trung tâm Báo chí Thành phố đặt tại tầng 6 và tầng 7, cao ốc số 255, đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1.

Ngọc Tấn