Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
21/2019/QĐ-UBND 20/08/2019 Bãi bỏ một phần Quỵết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành đơn giá vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt; xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
20/2019/QĐ-UBND 19/08/2019 Về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
6991/VP-VX 06/08/2019 Về việc đính chính văn bản
3258/QĐ-UBND 02/08/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
18/2019/QĐ-UBND 01/08/2019 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
3169/QĐ-UBND 29/07/2019 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố (đợt 2)
3083/QĐ-UBND 23/07/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
126/2019/NQ-HĐND 22/07/2019 Về bãi bỏ văn bản
2696/KH-UBND 04/07/2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ tiêu giao ước thi đua Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019
17/2019/QĐ-UBND 04/07/2019 Về ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 - 2022
2834/QĐ-UBND 02/07/2019 Về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2025
16/2019/QĐ-UBND 01/07/2019 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn Thành phố
2714/QĐ-UBND 27/06/2019 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (đợt 1)
2688/QĐ-UBND 26/06/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11
2687/QĐ-UBND 26/06/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 5
15/2019/QĐ-UBND 17/06/2019 Về điều chỉnh hạn mức, thời hạn cho vay đối với đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở
2497/QĐ-UBND 13/06/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
14/2019/QĐ-UBND 13/06/2019 Về phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2498/QĐ-UBND 13/06/2019 Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chi tiết và ban hành các biện pháp, chính sách thi hành các Luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6
2496/QĐ-UBND 13/06/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc