Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
1223/QĐ-UBND 28/03/2019 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng Lương thực, thực phẩm thiết yếu; các mặt hàng phục vụ Mùa khai giảng; các mặt hàng Sữa năm 2019 - Tết Canh Tý năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
1224/QĐ-UBND 28/03/2019 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 - 2020
08/2019/QĐ-UBND 26/03/2019 Về bãi bỏ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1161/QĐ-UBND 23/03/2019 Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình "Giảm ngập nước" năm 2019
07/2019/QĐ-UBND 15/03/2019 Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020
961/QĐ-UBND 13/03/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
05/2019/QĐ-UBND 12/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản
06/2019/QĐ-UBND 12/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản
04/2019/QĐ-UBND 08/03/2019 Ban hành Quy chế về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
846/QĐ-UBND 07/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản
701/QĐ-UBND 27/02/2019 Về việc công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018
02/2019/QĐ-UBND 21/02/2019 Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
03/2019/QĐ-UBND 21/02/2019 Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
584/QĐ-UBND 15/02/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản Iý của Sở Du lịch
470/QĐ-UBND 01/02/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu t
469/QĐ-UBND 01/02/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
468/QĐ-UBND 01/02/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
453/QĐ-UBND 31/01/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
352/QĐ-UBND 24/01/2019 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018
48/2018/QĐ-UBND 15/12/2018 Ban hành Quy định về việc phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hệ thống quan trắc tực động của các nguồn thải lớn trên địa bàn thành phố