Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
2/2011/QĐ-UBND 11/01/2011 Văn bản số 2/2011/QĐ-UBND, ngày 11/01/11, Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận - huyện
98/UBND-VX 10/01/2011 Văn bản số 98/UBND-VX, ngày 10/01/11, Về tổ chức đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua đối với các cụm, khối thi đua thuộc thành phố
97/KH-UBND 10/01/2011 Văn bản số 97/KH-UBND, ngày 10/01/11, Tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về An toàn - vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 13 năm 2011 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
93/2011/QĐ-UBND 31/12/2010 Văn bản số 93/2011/QĐ-UBND, ngày 31/12/10 Về ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan
26/2010/CT-UBND 10/12/2010 Chỉ thị 26/2010/CT-UBND, ngày 10/12/10, Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011
81/2010/QĐ-UBND 08/12/2010 Văn bản số 81/2010/QĐ-UBND, ngày 08/12/10, Về Ban hành Quy chế hoạt động tìn kiếm cứu nạn, cứu hộ tại thành phố Hồ Chí Minh
5565/QĐ-UBND 07/12/2010 Kế hoạch 5565/QĐ-UBND, 07/12/10, Ban hành kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
79/2010/QĐ-UBND 15/11/2010 79/2010/QĐ-UBND, ngày 15/11/10, Ban hành quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng quản lý đô thị quận - huyện
4659/QĐ-UBND 20/10/2010 4659/QĐ-UBND, ngày 20/10/10, Về việc công bố sửa đổi các thủ tục hành chính thuộc thẩn quyền giải quyết của Sở tài chính thành phố Hồ Chí Minh
76/2010/QĐ-UBND 08/10/2010 76/2010/QĐ-UBND, ngày 08/10/10, Ban hành Quy định về quy trình thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại TPHCM
59/2010/QĐ-TTg 30/09/2010 Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2011
71/2010/QĐ-UBND 17/09/2010 Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND, 17/09/10, Ban hành quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn TPHCM
68/2010/QĐ-UBND 14/09/2010 Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND, ngày 14/09/10, Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn TPHCM
55/2010/QĐ-TTg 10/09/2010 Quy định thủ tục cấp Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao
2250/QĐ-BTC 06/09/2010 Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật
64 /2010/QĐ-UBND 01/09/2010 Phụ lục 2 Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (kèm theo Quyết định số 64 /2010/QĐ-UBND, ngày 01- 9- 2010)
51/2010/QĐ-UBND 27/07/2010 QĐ 51/2010/QĐ-UBND, ngày 27/07/10, Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Tài chính thành phố và Ủy ban nhân dân quận-huyện trong lĩnh vực Quản lý
50/2010/QĐ-UB 27/07/2010 QĐ 50/2010/QĐ-UB, ngày 27/07/10, Về việc bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận-huyện trong lĩnh vực Văn hóa quần chúng, Quảng cáo và Nghệ thuật
49/2010/QĐ-UBND 24/07/2010 Quyết định 49/2010/QĐ-UBND, ngày 24/07/10, Về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban Quản lý khu Nam trong lĩnh vực Xây dựng và Đất đai
48/2010/QĐ-UBND 20/07/2010 QĐ 48/2010/QĐ-UBND, ngày 20/07/10, Về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận-huyện trong lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực Gía