Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
1754/QĐ-UBND 08/05/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra thành phố
1753/QĐ-UBND 08/05/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
1589/QĐ-UBND 27/04/2019 Ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019 - 2025 theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp.
1558/QĐ-UBND 23/04/2019 Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
1539/QĐ-UBND 22/04/2019 Ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
1480/QĐ-UBND 18/04/2019 Ban hành Kế hoạch tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
1439/QĐ-UBND 16/04/2019 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh
01/2019/NQ-HĐND 08/04/2019 Về bố trí lực lượng và chính sách hỗ trợ đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1223/QĐ-UBND 28/03/2019 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng Lương thực, thực phẩm thiết yếu; các mặt hàng phục vụ Mùa khai giảng; các mặt hàng Sữa năm 2019 - Tết Canh Tý năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
1224/QĐ-UBND 28/03/2019 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 - 2020
08/2019/QĐ-UBND 26/03/2019 Về bãi bỏ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1161/QĐ-UBND 23/03/2019 Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình "Giảm ngập nước" năm 2019
1088/QĐ-UBND 21/03/2019 Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
07/2019/QĐ-UBND 15/03/2019 Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020
961/QĐ-UBND 13/03/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
05/2019/QĐ-UBND 12/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản
06/2019/QĐ-UBND 12/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản
04/2019/QĐ-UBND 08/03/2019 Ban hành Quy chế về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
846/QĐ-UBND 07/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản
701/QĐ-UBND 27/02/2019 Về việc công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018