Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
18/2019/QĐ-UBND 01/08/2019 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
3169/QĐ-UBND 29/07/2019 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố (đợt 2)
3096/QĐ-UBND 24/07/2019 Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Bình Thạnh
3083/QĐ-UBND 23/07/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
126/2019/NQ-HĐND 22/07/2019 Về bãi bỏ văn bản
32/NQ-HĐND 13/07/2019 Về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2019
2977/QĐ-UBND 13/07/2019 Phê duyệt Kế hoạch Phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
04/2019/NQ-HĐND 13/07/2019 Ban hành quy định về nội dung chi và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
05/2019/NQ-HĐND 13/07/2019 Quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
06/2019/NQ-HĐND 13/07/2019 Quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
07/2019/NQ-HĐND 13/07/2019 Quy định về nội dung và mức chi cho các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
08/2019/NQ-HĐND 13/07/2019 Về chính sách cho vay ưu đãi và bổ sung nguồn vốn cho vay trong Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2019 - 2020
09/2019/NQ-HĐND 13/07/2019 Về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
10/2019/NQ-HĐND 13/07/2019 Về chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
11/2019/NQ-HĐND 13/07/2019 Về chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma tuý, cơ sở xã hội công lập theo Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ
2696/KH-UBND 04/07/2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ tiêu giao ước thi đua Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019
17/2019/QĐ-UBND 04/07/2019 Về ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 - 2022
2834/QĐ-UBND 02/07/2019 Về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2025
16/2019/QĐ-UBND 01/07/2019 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn Thành phố
2714/QĐ-UBND 27/06/2019 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (đợt 1)