Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
403/QĐ-UBND 08/02/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
391/QĐ-UBND 07/02/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện
390/QĐ-UBND 07/02/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quỵền tiếp nhận của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố
05/2020/QĐ-UBND 20/01/2020 Về việc bãi bỏ văn bản
06/2020/QĐ-UBND 20/01/2020 Về việc bãi bỏ văn bản
04/2020/QĐ-UBND 17/01/2020 Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện
02/2020/QĐ-UBND 16/01/2020 Về ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024
03/2020/QĐ-UBND 16/01/2020 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
01/2020//QĐ-UBND 02/01/2020 Về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
5409/QĐ-UBND 26/12/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo
5395/QĐ-UBND 25/12/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện
40/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Ban hành Quy định về phân cấp cho các Sở và Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
38/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện
39/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Về việc bãi bỏ văn bản
5342/QĐ-UBND 19/12/2019 Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
37/2019/QĐ-UBND 19/12/2019 Về việc bãi bỏ văn bản
5257/qđ-ubnd 12/12/2019 Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
5088/QĐ-UBND 28/11/2019 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (đợt 3)
5070QĐ-UBND 28/11/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
5071/QĐ-UBND 28/11/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm