Viện Nghiên cứu Hạt nhân và Viện Triết học Phát triển ký hợp tác

18:00, 18/11/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 18/11, tại Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Viện Nghiên cứu Hạt nhân đã ký Biên bản Ghi nhớ Hợp tác với Viện Triết học Phát triển trong việc thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử vì hòa bình tại Việt Nam.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân, Tiến sĩ Phan Sơn Hải và Viện trưởng Viện Triết học Phát triển, Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Thanh ký hợp tác ngày 18/11.

Theo biên bản ký kết, Viện Nghiên cứu Hạt nhân, trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Viện Triết học Phát triển, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thống nhất cùng hợp tác đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và các kỹ thuật liên quan trong phát triển kinh tế - xã hội và đời sống tại Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Thanh, Viện trưởng Viện Triết học Phát triển, cho biết, ngay sau khi ký hợp tác, Viện Nghiên cứu Hạt nhân và Viện Triết học Phát triển sẽ cử đại diện để theo dõi quá trình thực hiện Bản ghi nhớ này và thường xuyên trao đổi, thảo luận về hoạt động và kết quả hợp tác.

Các nội dung hợp tác cụ thể đối với từng lĩnh vực sẽ được triển khai theo thỏa thuận hoặc hợp đồng chi tiết giữa các cá nhân hay tổ chức liên quan thep quy định của pháp luật.

Trước mắt, trong năm 2020, một số vấn đề được hai đơn vị lựa chọn triển khai hợp tác liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, an toàn thực phẩm, giám định sản phẩm hàng hóa và hỗ trợ nghiên cứu thành lập Trung tâm Triết học Hạ nguyên tử,…

Anh Tuấn