Viettel Post đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ vào năm 2020

12:03, 23/04/2019

(Chinhphu.vn) - Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vừa diễn ra, Viettel Post đặt mục tiêu chiến lược doanh thu 10.000 tỷ đến năm  2020.

Đến năm 2024, Viettel Post sẽ chiếm khoảng 30-35% thị phần doanh thu chuyển phát trong nước.

Nhìn lại năm 2018, Viettel Post đã đạt được những con số đầy ấn tượng. Đó là doanh thu hợp nhất đạt 4.976 tỷ đồng (hoàn thành 105 % kế hoạch năm 2018); Lợi nhuận trước thuế đạt 350 tỷ đồng (hoàn thành 103% kế hoạch 2018); Lợi nhuận sau thuế đạt 279  tỷ đồng (hoàn thành 102 % kế hoạch năm 2018).

Thu nhập bình quân/ cổ phần của tổng công ty bưu chính Viettel đạt 6.216 đồng/cổ phiếu, tăng 51,24% so với năm 2017. Đây cũng chính là mức cao nhất sau 10 năm tiến hành cổ phần hóa của tổng công ty.

Từ những tiền đề đó, Viettel Post đã xác định năm 2019 là năm quan trọng nhằm thực hiện chiến lược doanh thu 10.000 tỷ đến năm  2020. Theo đó, một số chỉ tiêu của năm 2019 là: tổng doanh thu hợp nhất đạt 7.723 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 475 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản đạt 3.804 tỷ đồng.

Đặc biệt, với mục tiêu phát triển bền vững, trong giai đoạn  2019-2024, Viettel Post xác định tầm nhìn chiến lược trở thành “Doanh nghiệp bán hàng số 1 tại Việt Nam dựa trên nền tảng Logistics thông minh”. Cụ thể, sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh dịch vụ chuyển phát và logistics bằng cách ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, đầu tư hạ tầng kho bãi, phương tiện vận chuyển, mục tiêu trở thành công ty chuyển phát số 1 tại Việt Nam với tập khách hàng lớn nhất.

Tiếp đến, từng bước xây dựng nền tảng công nghệ cho hoạt động thương mại điện tử, đáp ứng đúng nhu cầu của người bán và khai thác tốt hành vi, thói quen mua sắm của người mua; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng sản phẩm…, từ đó gia tăng giá trị, phát triển doanh thu trên tập khách hàng hiện có.

Mục tiêu chính trong nhiệm kỳ 2019-2024 cũng đã được Tổng Công ty đề ra là: Doanh thu bán hàng tăng trưởng trung bình là 31,5% /năm, cao gấp 5,2 lần so với năm 2018; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng trung bình 25,9%, cao gấp 4 lần năm  2018. Đến năm 2024, sẽ chiếm khoảng 30-35% thị phần doanh thu chuyển phát trong nước.

Minh Thi