Số kí hiệu văn bản 1749 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/04/2010
Ngày hiệu lực 06/04/2010
Trích yếu nội dung 1749 /QĐ-UBND, ngày 06 tháng 4 năm 2011, quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của thành phố năm 2011
Hình thức văn bản Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm