Số kí hiệu văn bản 240/BC-UBND
Ngày ban hành 25/09/2015
Ngày hiệu lực 25/09/2015
Trích yếu nội dung Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 và 3 năm thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012, Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Hình thức văn bản Báo cáo
Người ký duyệt Tất Thành Cang
Tài liệu đính kèm
Các văn bản khác