6 hộ chính sách ở quận 4 có cơ hội mua nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước

12:03, 16/09/2019

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc giải quyết bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố.

Ngày 11/09/2019, UBND TPHCM ban hành văn bản số 3732/UBND-ĐT đồng ý chủ trương hướng giải quyết theo đề nghị của Sở Xây dựng và ý kiến Sở Tư pháp về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Cụ thể, đối với trường hợp người mua được bố trí sử dụng trước ngày 19/01/2007, có đơn xin mua nhà nộp trước ngày 06/06/2013, nếu đủ điều kiện được bán theo Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 05/07/1994, Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 07/09/2006, Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì người mua nhà được xem xét, giải quyết bán, cơ chế và chính sách của Nghị định số 61/NĐ- CP;

Trường hợp tại thời điểm nộp đơn, nếu người mua nhà và nhà ở cũ không đủ điều kiện xem xét giải quyết theo giá bán, cơ chế và chính sách của Nghị định 61/NĐ-CP thì giải quyết bán theo quy định tại Nghị định số 99/2015-NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng căn cứ quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ Xây dựng, ý kiến của Sở Tư pháp để hướng dẫn UBND các quận, huyện, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý kinh doanh nhà thành phố, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích các quận, huyện xem xét giải quyết công tác bán nhà ở cũ (có nguồn gốc là nhà ở) thuộc sở hữu nhà nước.

Trước đó, như đã thông tin về trường hợp 06 hộ gia đình bao gồm: hộ ông Đào Duy Đát; hộ ông Lã Trọng Loan; hộ ông Lê Văn Hý; hộ ông Phan Ngọc Cường; hộ bà Lê Thị Sang và hộ bà Dương Thị Cơ (cùng ngụ tại chung cư Trúc Giang, Phường 13, Quận 4), đã nhiều lần kiến nghị, gửi đơn khắp nơi đề nghị mua nhà theo diện chính sách nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Và ngày 17/10/2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 11044/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về vụ việc, cụ thể: “UBND TPHCM tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng… để tính giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho các hộ chung cư Trúc Giang và các trường hợp tương tự (trường hợp thuộc diện đối tượng người có công với cách mạng, chưa được hưởng chính sách nhà ở đất ở, có đơn mua nhà trước ngày 6/6/2013) được áp dụng đơn giá đất năm 2014 do UBND TPHCM ban hành”.

Đến ngày 8/11/2017, Văn phòng UBND TPHCM có công văn số truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến về việc giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Ngày 5/12/2017, Sở Xây dựng có công văn về việc giải quyết đơn của 6 hộ gia đình đề nghị được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước tại chung cư Trúc Giang và khẳng định 6 hộ gia đình thuộc chung cư Trúc Giang hoàn toàn có đủ 3 điều kiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Ngày 12/12/2017 Công ty Dịch vụ Công ích Quận 4 có văn bản khẳng định đã có báo cáo Sở Xây dựng về diện chính sách của từng trường hợp tại 6 căn hộ chung cư Trúc Giang để Sở Xây dựng xem xét. Sau khi có ý kiến của Sở Xây dựng công ty sẽ tính toàn điều chỉnh giá bán nhà ở cho các hộ chung cư Trúc Giang theo giá đất năm 2014 để trình Sở Xây dựng báo cáo Hội đồng xét duyệt giá bán nhà thành phố thông qua.

Thế nhưng, khi các hộ dân được mua nhà theo diện chính sách thì chung cư Trúc Giang lại xuống cấp theo kết quả kiểm định của Sở Xây dựng và việc được mua nhà của các hộ dân một lần nữa lại rơi vào bế tắc.

Theo trao đổi từ đại diện của Sở Xây dựng, do việc triển khai áp dụng quy định của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chậm trễ dẫn đến việc hướng dẫn, giải quyết hồ sơ mua nhà của 06 hộ gia đình chính sách chậm trễ.

Giờ đây, theo văn bản của UBND TPHCM, hy vọng rằng 06 hộ gia đình chính sách nói trên sẽ được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo diện chính sách với cách giải quyết, phương án xử lý đúng các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Văn bản giải quyết bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước mới được UBND TPHCM ban hành ngày 11/9/2019 vừa qua.

Anh Tuấn