Infographic: Những lĩnh vực được hoạt động lại sau 30/9

16:00, 01/10/2021

(Chinhphu.vn) - Sau 30/9, Thành phố Hồ Chí Minh cho phép nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh vận hành trở lại nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.