Phân công Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng chỉ đạo trực tiếp HCDC

16:09, 07/07/2021

(Chinhphu.vn) - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hữu Hưng vừa được giao chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ngày 7/7, GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM ký quyết định phân công ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Việc phân công này theo Sở Y tế TPHCM căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Sở Y tế được đồng bộ, kịp thời, xuyên suốt; đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định của Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 6/7, Ban Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã họp và thống nhất về việc nay.

Theo Quyết định, các nhiệm vụ khác của ông Nguyễn Hữu Hưng tạm thời do Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo và phân công các thành viên khác trong ban giám đốc phụ trách thực hiện.

Ngọc Tấn