Sở Công Thương TPHCM phản hồi kiến nghị về cấp phép cây xăng

10:00, 04/06/2021

(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Thanh Bình cùng 107 hộ dân tổ dân phố 35, cư xá Phú Lâm D, phường 10, Quận 6, TPHCM kiến nghị cơ quan chức năng xem xét lại việc cấp phép xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu trong khu dân cư.

Theo phản ánh của ông Bình, việc Sở Công Thương TPHCM cho phép Công ty TNHH TM Vận tải và Du lịch Xuyên Việt xây dựng cửa hàng xăng dầu ở số 22K1 trong khu cư xá liền kề nhà dân là không hợp lý. Đây là khu dân cư, nhà ống nhỏ liền kề, cửa hàng xăng dầu đặt tại đây sẽ không đủ khoảng cách an toàn. Nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường cao, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, đời sống nhân dân.

Đồng thời, khu vực này đã có 3 cửa hàng xăng dầu. Các hộ dân đề nghị cơ quan chức năng chỉ đạo không cho phép xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại địa chỉ nêu trên.

Về kiến nghị của các hộ dân, Sở Công Thương TPHCM có ý kiến như sau:

Ngày 5/7/2016, Sở Công Thương có nhận được văn bản của Công ty TNHH TM Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đề nghị chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, khu đất xin đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu có diện tích 706m2, thuộc thửa đất số 739, tờ bản đồ số 1, thửa đất số 96, tờ bản đồ số 25 tại 22K1 cư xá Phú Lâm D, phường 10, Quận 6.

Ngày 27/7/2016, Sở Công Thương đã phối hợp với các sở ngành, UBND Quận 6 thẩm định thực tế khu đất; trên cơ sở ý kiến của các sở ngành (Sở Giao thông Vận tải, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND Quận 6 và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Thành phố), ngày 18/11/2016 Sở Công Thương đã có Văn bản số 12674/SCT-QLTM thống nhất về việc đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu tại khu đất nêu trên.

Niêm yết công khai hồ sơ liên quan về phòng cháy, chữa cháy

Công ty TNHH TM Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đã thực hiện các thủ tục có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu theo Quyết định số 5082/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND Thành phố ban hành hướng dẫn quy trình thủ tục xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TPHCM, cụ thể:

- Cập nhật biến động đất đai từ đất ở qua đất thương mại dịch vụ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.

- Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của UBND Quận 6 cấp).

- Đấu nối cống nhánh vào hệ thống thoát nước của Thành phố (bản thỏa thuận đấu nối thoát nước của Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước TPHCM).

- Lập phương án đấu nối giao thông.

- Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy (Giấy Chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Thành phố).

- Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Việt Oil - Bình Phú.

Sở Công Thương phối hợp sở ngành, đơn vị cung cấp đầy đủ hồ sơ có liên quan đến việc xây dựng mới cửa hàng xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil để Ban điều hành Khu phố 3, phường 10, Quận 6 thông tin cho người dân biết.

Ngày 25/1/2021 UBND Phường 10, Quận 6 có văn bản gửi Phòng Quản lý đô thị Quận 6 về tổ chức niêm yết công khai hồ sơ liên quan về phòng cháy, chữa cháy đã được phê duyệt của công trình trên tại trụ sở UBND phường và trụ sở Ban điều hành Khu phố 3 từ ngày 12/1/2021 đến hết ngày 23/1/2021. Sau thời gian niêm yết theo quy định, UBND phường không nhận được đơn thư phản ánh, tranh chấp gì khác về nội dung trên.

Ngày 26/1/2021, UBND Quận 6 cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho Công ty TNHH Xuyên Việt Oil để xây dựng cửa hàng xăng dầu tại địa điểm nêu trên, thời hạn sử dụng công trình cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch, phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Về Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố: Trước đây, theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 6/3/2007 của UBND Thành phố về phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020 (danh sách Phụ lục 5 - Quy hoạch phát triển cửa hàng xăng dầu giai đoạn 2006 - 2010), UBND Quận 6 dự kiến phát triển 1 cửa hàng xăng dầu tại khu vực phường 10, Quận 6 để phục vụ khu dân cư.

Phù hợp định hướng quy hoạch phát triển cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (UBND Quận 6 đề xuất phát triển 2 cửa hàng xăng dầu tại khu vực khu dân cư liên phường 10, 11).

Hiện nay, quy hoạch phát triển cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TPHCM đã được bãi bỏ theo Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

Khoảng cách giữa 2 cửa hàng xăng dầu tối thiểu là 300 m

Về trả lời phản ánh, kiến nghị của các hộ dân cư xá Phú Lâm D, tổ dân phố 51, khu phố 3, phường 10, Quận 6: Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3/4/2008 (được thay đổi QCVN 01:2019/BXD ban hành theo Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020) quy định tại Mục 2.6.11 về vị trí cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới phải bảo đảm tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy trong QCVN 01:2013/BCT (ban hành kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 của Bộ Công Thương nay là QCVN 01:2020/BCT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương có hiệu lực từ ngày 1/1/2021); khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới tối thiểu là 300m. Do đó vị trí đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu là phù hợp quy định hiện hành.

Ngày 26/9/2017, UBND Quận 6 đã cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho Công ty TNHH Xuyên Việt Oil, nội dung “gây ô nhiễm môi trường (mùi xăng, tiếng ồn, lưu lượng xe)” là chưa có cơ sở để xem xét (cửa hàng xăng dầu đang đầu tư xây dựng mới chưa đi vào hoạt động kinh doanh).

Trên cơ sở ý kiến của các sở ngành liên quan; ý kiến của UBND Quận 6 đối với khu đất 22K1 cư xá Phú Lâm D, phường 10, Quận 6 của Công ty TNHH TM Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil để đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu là phù hợp quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành.

Phản ánh, kiến nghị của các hộ dân cư xá Phú Lâm D, tổ dân phố 51, khu phố 3, Phường 10, Quận 6 về việc Công ty TNHH TM Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil xây dựng cửa hàng xăng dầu tại địa chỉ 22K1 không bảo đảm quy định về khoảng cách và an toàn về phòng chống cháy nổ, gây ô nhiễm môi trường là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Sở Công Thương đã đề nghị UBND Quận 6 có văn bản chỉ đạo UBND Phường 10 cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ có liên quan cho Ban điều hành khu phố 3 phường 10 để tuyên truyền, giải thích cho người dân trên địa bàn hiểu và nắm rõ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường trong việc xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, không để xảy ra tình trạng phản ánh, kiến nghị kéo dài.

Chinhphu.vn