Thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp

21:21, 03/06/2021

(Chinhphu.vn) - Văn phòng UBND TPHCM vừa ban hành danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Những thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu nộp trực tiếp, các cơ quan hành chính vẫn tiếp nhận trực tiếp và giải quyết. Ảnh: VGP

Ngày 3/6, ngay sau chỉ đạo của UBND TPHCM về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, sau khi có ý kiến của các sở, ban, ngành, Văn phòng UBND Thành phố đã ban hành công văn khẩn quy định danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, trong trường hợp đặc biệt, cấp bách mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu nộp trực tiếp, các cơ quan hành chính vẫn tiếp nhận trực tiếp và giải quyết. Các thủ tục liên quan đến công tác đăng ký khai sinh, khai tử để tiếp tục làm các thủ tục khác; các nhóm thủ tục liên quan đến kho bạc, công chứng, chứng thực như di chúc, hợp đồng về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm… để vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức; thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, các thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng nằm trong daonh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp.

Văn bản của Văn phòng UBND cũng khuyến khích trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Có 8 lĩnh vực thuộc Danh mục thủ tục hành chính đăch biệt, cấp bách được Văn phòng UBND TPHCM ban hành gồm: tư pháp, đăng lý biện pháp bảo đảm, giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, kế hoạch và đầu tư, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, lao động.

Văn bản của Văn phòng UBND TPHCM vừa ban hành chiều ngày 3/6.

Văn phòng UBND TPHCM cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và theo lĩnh vực phụ trách, ngoài các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực nêu trên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách để tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngọc Tấn