Tín dụng tập trung cho sản xuất kinh doanh

10:05, 25/03/2016

(Chinhphu.vn) – Theo báo cáo của UBND TPHCM, trong 3 tháng đầu năm 2016, tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.

Tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng ước đến cuối tháng 3 đạt 1.590.600 tỷ đồng, tăng 1,5% so cuối năm 2015 và tăng 17,15% so cùng kỳ.

Trong đó, tiền gửi bằng đồng Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn so với ngoại tệ và chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn huy động, đạt 1.347.000 tỷ đồng, chiếm hơn 84,7% tổng nguồn vốn huy động, tăng 1,73% so cuối năm 2015.

Vốn huy động bằng ngoại tệ đạt 243.600 tỷ đồng, chiếm 15,3% tổng vốn huy động, tăng 0,22% so cuối năm 2015.

Tổng dư nợ tín dụng ước đến cuối tháng 3 đạt 1.252.500 tỷ đồng, tăng 1,4% so cuối năm 2015 và tăng 13,74% so cùng kỳ. Trong đó, dư nợ tín dụng bằng VND đạt 1.120.000 tỷ đồng, chiếm 89,4% tổng dư nợ, tăng 2,06% so với cuối năm 2015; dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt tương đương 132.500 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng dư nợ, giảm 3,88% so với cuối năm 2015.

Dư nợ tín dụng trung, dài hạn chiếm 57,9%, tăng 2,16% so cuối năm 2015; dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm 42,1%, tăng 0,37% so cuối năm 2015.

UBND Thành phố cũng cho biết, huy động vốn và dư nợ tín dụng đều tăng so với cuối năm 2015 và tăng cao so cùng kỳ. Đặc biệt, dư nợ cho vay ngắn hạn đối với 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên hiện đạt 144.571 tỷ đồng.

Trong đó, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 85.434 tỷ đồng, chiếm 59% tổng dư nợ cho vay ngắn hạn đối với 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên. Riêng chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, doanh số cho vay đã thực hiện được 26.239 tỷ đồng.

Đây là điều kiện thuận lợi và ổn định để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong năm 2016 theo các mục tiêu đề ra.

Lê Anh