TPHCM đã có 16 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

11:12, 15/03/2021

(Chinhphu.vn) - TPHCM có 16 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV  và 13 người tự ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông tin trên do Ủy ban bầu cử TPHCM đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 xác nhận sau 3 tuần tiếp nhận hồ sơ.

Theo đó, từ ngày 22/2 đến 14/3, Ủy ban bầu cử TPHCM nhận được 227 hồ sơ, gồm có 54 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và 173 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND.

Trong 54 hồ sơ ứng cử ĐBQH, có 16 hồ sơ tự ứng cử; trong số 173 hồ sơ ứng cử ĐB HĐND TPHCM, có 13 hồ sơ tự ứng cử. Có 8 người tự ứng cử hai cấp (vừa tự ứng cử ĐBQH, vừa tự ứng cử ĐB HĐND TPHCM).

Dự kiến, trong hai ngày 15 và 16/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, TP. Thủ Đức và các huyện, các xã, thị trấn tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử do Ủy ban bầu cử TPHCM, Ủy ban bầu cử TP. Thủ Đức và các huyện, các xã, thị trấn bàn giao.

Đến ngày 18/3, MTTQ các cấp sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử.

Trước ngày 19/3, TPHCM sẽ nộp hồ sơ ứng cử viên ĐBQH về Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Số đơn vị bầu cử ĐBQH tại TPHCM là 10 đơn vị, sẽ bầu ra 30 ĐBQH. Số đơn vị bầu cử ĐB HĐND TPHCM là 32 đơn vị, sẽ bầu 95 ĐB HĐND TPHCM.

Băng Tâm