TPHCM thông qua danh sách 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội

18:19, 17/04/2021

(Chinhphu.vn) - Sáng 17/4, Uỷ ban Bầu cử TPHCM tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND TPHCM khoá X.

Hội nghị hiệp thương lần 3 biểu quyết thông qua danh sách với người ứng cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND TPHCM khoá X.

Theo đó, đối với người ứng cử ĐBQH khoá XV, có 52 người được lựa chọn sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (trong đó có 16 người tự ứng cử). Sau đó, có 02 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Qua các hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri, có 39/50 người đạt tỉ lệ tín nhiệm của cử tri trên 50%. 11 người không đạt 50% cử tri tín nhiệm nên không được đưa vào danh sách hiệp thương lần 3.

Tại Hội nghị hiệp thương lần 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trình danh sách 39 người đủ tiêu chuẩn. Hội nghị đã bầu chọn ra 38 người.

Đối với ứng viên đại biểu HĐND TPHCM khoá X, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 172 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa X (trong đó có 13 tự ứng cử). Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, có 03 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa X. Đến thời điểm tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa X được tổ chức lấy ý kiến là 169 người (trong đó có 10 tự ứng cử).

Sau các hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri, MTTQ Thành phố đề xuất không đưa vào danh sách ứng cử với 08 người có số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú dưới 50%. Còn lại 161 người đưa vào danh sách hiệp thương lần 3.

Tuy nhiên, ngay trước hội nghị hiệp thương lần 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp nhận 02 đơn xin rút tên khỏi danh sách do yêu cầu công tác chuyên môn. Như vậy số ứng viên đại biểu HĐND Thành phố còn lại 159 người. Trên cơ sở này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trình và được Hội nghị hiệp thương lần thứ ba biểu quyết thông qua danh sách 159 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa X.

Danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 được công bố chậm nhất vào ngày 28/4/2021 theo quy định.

Băng Tâm