Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

Số kí hiệu văn bản 3491/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/10/2021
Ngày có hiệu lực
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Phan Văn Mãi
Tài liệu đính kèm
Top