Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số kí hiệu văn bản 3907/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/11/2021
Ngày có hiệu lực
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Lê Hòa Bình
Tài liệu đính kèm
Top