Ban hành Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 - 2022

Số kí hiệu văn bản 3895/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/11/2021
Ngày có hiệu lực
Trích yếu nội dung Ban hành Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 - 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Võ Văn Hoan
Tài liệu đính kèm
Top