Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
23/2019/QĐ-UBND 16/09/2019 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của ủy ban nhân dân thành phố quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh
386/QĐ-UBND 30/01/2018 Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 10
6440/QĐ-UBND 04/12/2015 Công bố 5 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
290/BC-UBND 30/11/2015 Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016
251/BC-UBND 07/10/2015 Kết quả thực hiện Chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015).
240/BC-UBND 25/09/2015 Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 và 3 năm thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012, Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
238/BC-UBND 23/09/2015 Kết quả công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn TP 9 tháng đầu năm 2015
5581/UBND-ĐT 14/09/2015 Triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước
228/BC-UBND 10/09/2015 Tổng kết Chương trình cải cách hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020
211/BC-UBND 24/08/2015 Tổng kết Chương trình Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế TP giai đoạn 2011-2015.
206/BC-UBND 18/08/2015 Tình hình và kết quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
205 /BC-UBND 17/08/2015 Kết quả thực hiện chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 -2015 và phương hướng thực hiện giai đoạn 2016 - 2020.
204/BC-UBND 17/08/2015 Tổng kết 05 năm Chương trình giảm ngập nước giai đoạn (2011 - 2015) và Phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo (2016 - 2020).
193/BC-UBND 31/07/2015 Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh Thành phố tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8-2015.
191/BC-UBND 30/07/2015 Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Kỳ báo cáo 06 tháng năm 2015.
167/BC-UBND 06/07/2015 Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng TP 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm.
157/BC-UBND 30/06/2015 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam...
143/BC-UBND 19/06/2015 Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cao trên địa bàn TP quý II năm 2015.
95/BC-UBND 22/04/2015 Tổng kết đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Ất Mùi.
82/BC-UBND 01/04/2015 Kết quả thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội năm 2014 và kế hoạch năm 2015 trên địa bàn TP.