Bầu bổ sung 3 ủy viên UBND TPHCM

15:00, 19/10/2021

(Chinhphu.vn) - HĐND TPHCM vừa bầu Chánh Văn phòng UBND TPHCM Đặng Quốc Toàn, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Nguyễn Văn Hiếu làm ủy viên UBND TPHCM.

Tại buổi làm việc sáng ngày 19/10 của kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khóa X, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM đọc tờ trình giới thiệu người đứng đầu cơ quan chuyên môn của chính quyền Thành phố, gồm: Văn phòng UBND, Sở Y tế và Sở Giáo dục và đào tạo để các đại biểu bầu ủy viên UBND TPHCM.

Các đại biểu đã tiến hành bầu và thống nhất bổ sung 3 ủy viên UBND TPHCM là Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu và Chánh Văn phòng UBND TPHCM Đặng Quốc Toàn.

Ngọc Tấn