ủy viên bộ chính trị
BÍ THƯ THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Nên

Tiểu sử

Họ và tên
Nguyễn Văn Nên
Ngày sinh
14/7/1957
Ngày vào Đảng
29/12/1978
Quê quán
xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Dân tộc
Kinh
Chức vụ
  • • Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
  • • Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII
  • • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
  • • Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  • • Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh
  • • Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV
Trình độ
Lý luận chính trị
Cao cấp
Trình độ
Chuyên môn
Cử nhân luật

Tóm tắt quá trình công tác

4/1975 - 9/1985

Chiến sĩ Cảnh sát hình sự - Đội trưởng hình sự Công an huyện Gò Dầu

10/1985 - 12/1987

Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Phó trưởng Công an huyện Gò Dầu

1/1988 - 2/1989

Quyền Trưởng Công an huyện Gò Dầu

3/1989 - 12/1991

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Gò Dầu

1/1992 - 4/1996

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu

4/1996 - 8/1999

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu

8/1999 - 1/2001

Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh

2/2001 - 5/2004

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh

6/2004 - 1/2005

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe

2/2005 - 3/2006

Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh

3/2006 - 8/2010

Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2005-2010; Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004-2011

9/2010 - 7/2011

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

1/2011

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

7/2011 - 2/2013

Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

3/2013

Bộ Chính trị điều động về công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương và giữ chức Phó Trưởng Ban

14/11/2013

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, đồng chí được phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

1/2016

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng

2/2016

Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

11/10/2020

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

17/10/2020

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

11/12/2020

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

30/1/2021

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

31/1/2021

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Top