Bình Chánh cần phát triển thêm 2.000 doanh nghiệp trong năm 2017

21:00, 01/03/2017

(Chinhphu.vn) - Trong buổi làm việc về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện Bình Chánh mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm yêu cầu lãnh đạo huyện phải phát triển thêm 2.000 doanh nghiệp trong năm 2017.

Một tuyến đường trung tâm huyện Bình Chánh.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trên địa bàn như quản lý đất đai, xây dựng trái phép, ô nhiễm môi trường, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tai nạn giao thông tăng… Đồng thời yêu cầu lãnh đạo huyện cần phải quan tâm, tìm hiểu và phân tích nguyên nhân để xây dựng các giải pháp khắc phục.

Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị huyện cần hết sức tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đặt ra cho năm 2017, trong đó cần bám sát và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh, Nghị quyết HĐND huyện và ý kiến góp ý của các sở, ngành để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Lãnh đạo Thành phố giao huyện Bình Chánh phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Cục Thuế Thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể trong năm 2017, ít nhất phải phát triển được thêm 2.000 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần tập trung quản lý hết sức chặt chẽ trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất.

Về các chỉ tiêu chưa đạt trong năm 2016, huyện cần phải rà soát, xem xét, tập trung phấn đấu hoàn thành trong năm 2017. Đối với các điểm ngập trên địa bàn đã được Thành phố phân cấp, cần xây dựng kế hoạch cụ thể để giải quyết. Ngay trong tháng 9/2017, huyện phải nghiệm thu đưa vào sử dụng dự án nâng cấp, mở rộng đường Thế Lữ, xã Tân Nhựt.

Ngoài ra, tăng cường công tác tiếp công dân để lắng nghe và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, tạo niềm tin cho nhân dân. Bám sát nội dung kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy để khắc phục, giải quyết dứt điểm trong năm 2017.

Nhằm tạo điều kiện để huyện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm giao các sở, ngành liên quan tập trung, phối hợp chặt chẽ với UBND huyện để giải quyết những vấn đề trên trong năm 2017.

Theo đó, giao Trung tâm điều hành chương trình chống ngập Thành phố trong năm 2017 phải xử lý dứt điểm các điểm ngập nước do Trung tâm quản lý trên địa bàn huyện Bình Chánh, trong đó chú ý tại khu vực đường Dương Đình Cúc – Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện phát triển nông nghiệp gắn kết với nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, từng bước nâng cao cuộc sống cho người dân trên địa bàn huyện (trong đó chú ý giảm thấp nhất việc gây ô nhiễm môi trường), hình thành các chuỗi sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, tạo thương hiệu trên thị trường.

Năm 2016, giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) của huyện Bình Chánh đạt 32.538 tỷ đồng, tăng 19,2% so với năm 2015.

Trên địa bàn huyện hiện có 5.007 doanh nghiệp và 14.140 hộ kinh doanh đang hoạt động. Thu ngân sách Nhà nước đạt 1.572 tỷ đồng (đạt 135,88% dự toán); trong đó thuế công thương nghiệp đạt 421 tỷ 803 triệu đồng. Thu ngân sách huyện đạt 858 tỷ 912 triệu đồng; chi ngân sách huyện đã thực hiện đạt 824 tỷ đồng.

Nhật Nam