Bổ sung gần 36 tỷ đồng thực hiện chế độ phụ cấp công vụ

15:35, 05/01/2012

 

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa quyết định giao bổ sung chỉ tiêu dự toán ngân sách năm 2011 từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách TP cho các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đoàn thể  và UBND các quận – huyện 35.933 triệu đồng để thực hiện chế độ phụ cấp theo Nghị định số 57/2011/NĐ-CP và Hướng dẫn số 05/HD/BTCTW. Trong đó, bổ sung đối với chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 57/2011/NĐ-CP là 22.410 triệu đồng (các cơ quan TP 13.466 triệu đồng, UBND các quận – huyện 8.944 triệu đồng); đối với cán bộ công chức cơ quan Đảng, đoàn thể TP theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW là 13.523 triệu đồng (các đơn vị TP 8.583 triệu đồng, UBND các quận – huyện 4.940 triệu đồng).
Lã Nguyên