Đề xuất chuyển đổi các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thành quận

17:28, 17/03/2021

(Chinhphu.vn) - Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình lên UBND TPHCM, đề xuất trong giai đoạn 2021-2025 chuyển đổi các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thành quận hoặc thành phố thuộc TPHCM.

Tốc độ đô thị hóa những năm gần đây tại các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè khá cao, nhưng chủ yếu là tự phát.

Theo bản đề xuất, huyện Hóc Môn được đánh giá đã đạt 30/30 tiêu chí; Bình Chánh đạt 26/30, Nhà Bè 23/30, Củ Chi 23/30, riêng huyện Cần Giờ đạt 19/30, chưa đạt 50% dân số theo quy định.

Về lộ trình thực hiện, giai đoạn 2021-2025 sẽ chuyển huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thành quận (hoặc thành lập thành phố thuộc TPHCM). Giai đoạn 2025-2030 sẽ chuyển 2 huyện còn lại là Củ Chi và Cần Giờ thành quận (hoặc thành lập thành phố thuộc TPHCM).

Văn bản của Sở Nội vụ đánh giá các huyện Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè có vị trí cửa ngõ của TPHCM, qua đó kết nối với các tỉnh thuộc miền Đông và Tây Nam Bộ. Trong những năm qua tốc độ đô thị hóa tại các địa bàn này diễn ra nhanh, nhiều khu đô thị, hạ tầng, tuyến cao tốc đã và đang hình thành. Trình độ dân trí, lối sống đô thị được hình thành rõ nét và không khác biệt nhiều so với các quận nội thành.

Do đó, việc đầu tư xây dựng các huyện để thành lập đơn vị hành chính quận (hoặc thành phố thuộc TPHCM), chuyển các xã, thị trấn thuộc huyện thành phường là hết sức cần thiết.

Tuy nhiên, khi thành lập đơn vị hành chính quận (hoặc thành phố thuộc TPHCM) phải bảo đảm phù hợp với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Đại hội đại biểu Thành phố lần thứ XI thông qua; đảm bảo trình tự và thủ tục đúng quy định.

Khi tờ trình được UBND TPHCM thông qua, các đơn vị liên quan sẽ rà soát, đánh giá hiện trạng từng loại tiêu chí (dân số, diện tích, số đơn vị hành chính, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị) theo quy định. Trên cơ sở đó, UBND Thành phố sẽ xin ý kiến của Ban thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương chọn phương án chuyển huyện thành quận (hoặc thành phố trực thuộc TPHCM).

Sau đó bổ sung định hướng vào điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM, chương trình phát triển đô thị quốc gia, chương trình phát triển đô thị. Lập kế hoạch khắc phục các tiêu chí chưa đạt, hoàn thiện đồ án phân loại đô thị, hoàn thiện đề án thành lập quận hoặc thành phố thuộc TPHCM trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngọc Tấn