Kiện toàn Tổ công tác xử lý tình hình giá cả thị trường và hoạt động tiền tệ, chứng khoán

15:35, 05/01/2012

 

UBND TPHCM vừa quyết định kiện toàn Tổ công tác xử lý tình hình giá cả thị trường và hoạt động tiền tệ, chứng khoán trên địa bàn TP (gọi tắt là Tổ công tác), gồm 16 thành viên do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng làm Tổ trưởng.
Tổ công tác có nhiệm vụ: tổ chức họp giao ban hàng tháng để kịp thời chỉ đạo, xử lý những vấn đề phát sinh do ảnh hưởng của tình hình giá cả thị trường, hoạt động tiền tệ và thị trường chứng khoán thuộc thẩm quyền địa phương; báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ nhằm ổn định tình hình giá cả thị trường và hoạt động tiền tệ, chứng khoán trên địa bàn TP...
* Dự kiến UBND TP sẽ ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng có tầng hầm và xây dựng ngầm trên địa bàn TP. Chỉ thị này chỉ áp dụng cho trường hợp xây dựng nhà ở có tầng hầm. Các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ khác sẽ áp dụng theo các quy định hiện hành khác có liên quan.
(Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn)