Ngân hàng SinoPac - Chi nhánh TP.HCM được tăng thời gian hoạt động

15:22, 18/03/2016

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 333/QĐ-NHNN về việc thay đổi thời hạn hoạt động ghi tại Giấy phép của Ngân hàng SinoPac - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thay đổi thời hạn hoạt động ghi tại Điều 2 Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 03/NHNN-GP ngày 20/5/2004 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng SinoPac - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Ngân hàng Far East National Bank - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh) như sau: Thời hạn hoạt động của Ngân hàng SinoPac - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là 99 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Ngân hàng SinoPac - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội dung thay đổi thời hạn hoạt động; công bố nội dung thay đổi thời hạn hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

Minh Minh