Phê duyệt danh mục SGK lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022

16:19, 08/04/2021

(Chinhphu.vn) - Đa số các sách của lớp 2 và lớp 6 được UBND TPHCM phê duyệt đều thuộc bộ Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam.

UBND TPHCM vừa có văn bản phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ năm học 2021-2022.

Theo Thông tư 25 về lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong trường phổ thông, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố có quyền quyết định việc chọn sách cho học sinh trên địa bàn dựa trên đề xuất của hội đồng chọn sách của tỉnh, thành phố.

Điều này khác với chọn SGK lớp 1 (do trường thành lập hội đồng, hiệu trưởng quyết định, quy định tại Thông tư 01).

Theo đó, đa số các sách vừa được UBND Thành phố phê duyệt đều thuộc bộ Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam. Duy chỉ có sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 2 có đến 3 đầu sách được phê duyệt thuộc NXB Giáo dục Việt Nam, NXB ĐH Sư phạm TPHCM và NXB ĐH Quốc qia TPHCM.

Với bộ sách giáo khoa lớp 6, đa số các môn được chọn cũng thuộc bộ Chân trời sáng tạo, riêng sách Tiếng Anh 6 có 3 đầu sách được phê duyệt thuộc NXB Giáo dục Việt Nam và NXB ĐH Sư phạm TPHCM.

Sách Giáo dục công dân lớp 6 có 2 đầu sách được phê duyệt đều thuộc NXB Giáo dục Việt Nam.

Cụ thể, danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 được UBND TPHCM phê duyệt gồm:

Băng Tâm