Saigon Co.op phấn đấu hoàn thành 10 mục tiêu trong năm 2021

10:00, 23/03/2021

(Chinhphu.vn) - Trong Hội nghị  Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác Đảng năm 2020 diễn ra ngày 22/3 tại TPHCM, Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT Saigon Co.op đã đề ra 10 mục tiêu kinh tế - chính trị trụ cột trong năm 2021. 

Saigon Co.op đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng bình quân năm 2021 là từ 8-10%. Ảnh: VGP/Minh Thi

Theo đó, mục tiêu đầu tiên tập trung quán triệt công tác tư tưởng, triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, gắn với việc tuyên truyền truyền những thống tốt đẹp, nhân văn của tổ chức hợp tác xã để tạo nên sự đồng thuận, sức mạnh đoàn kết của tập thể Liên hiệp cùng vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển bền vững. 

Thứ hai, sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh hạn chế, các yếu kém, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thứ ba, đẩy mạnh công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị. 

Thứ tư, sẽ tập trung xây dựng, ban hành và lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy chế hoạt động của Đảng ủy, các ban xây dựng Đảng trong Đảng bộ Saigon Co.op và các chương trình, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt là chương trình tái cấu trúc hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012, kiên quyết giữ vững bản chất tốt đẹp của đơn vị kinh tế hợp tác xã trong giai đoạn hội nhập. 

Thứ năm, tăng cường nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và lãnh đạo hoạt động hai đoàn thể vừa phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, vừa chăm lo cho cộng đồng xã hội và đảm bảo các chế độ chính sách chăm lo cho người lao động để mọi người được an tâm công tác. 

Thứ sáu, phấn đấu doanh thu tăng trưởng bình quân từ 8% - 10%. Đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng bình quân từ 4-5%/năm, năng suất lao động tăng trưởng bình quân từ 5-6%/năm và cải thiện, đảm bảo đời sống cho người lao động đảm bảo tương ứng với kết quả sản xuất kinh doanh của Saigon Co.op.

Thứ bảy, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả các mô hình hiện hữu, tăng cường số lượng và chất lượng các dịch vụ phục vụ khách hàng. 

Thứ tám, mở rộng mạng lưới đạt tối thiểu 2.000 điểm bán vào năm 2025. Tập trung phấn đấu phát triển mạng lưới nhanh, mạnh để phủ kín hệ thống phân phối trên toàn quốc.

Thứ chín, phấn đấu dẫn đầu thị trường về chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh phát triển hàng nhãn riêng để thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Và cuối cùng, sẽ đưa vào hoạt động mô hình trung tâm phân phối mới theo hướng hiện đại, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng. 

Trước đó, năm 2020, mặc dù phải dồn sức ứng  phó với đại dịch COVID-19, hạn hán, bão lụt liên tục và phát sinh nhiều khó khăn, nhưng tập thể Saigon Co.op, đã nỗ lực vượt qua những thử thách mang tính thời đại để đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó nổi bật là hoàn thành 8 mục tiêu kinh tế chính trị gắn liền với đời sống an sinh xã hội của hàng chục triệu người tiêu dùng, từ đó nâng cao uy tín và cũng cố niềm tin của người dân Việt Nam vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. 

Đó là, tổ chức thành công và đảm bảo an toàn, phòng chống dịch; thực hiện tốt Chỉ thị 10 và Hướng dẫn số 02 về nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ;  thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo hoạt động chị bộ; Saigon Co.op cũng là nhà bán lẻ thường xuyên đóng góp những mặt hàng chống dịch cho tuyến đầu, kiên trì cung cấp xuất ăn cho các khu cách ly đồng thời quyết liệt triển khai các biện pháp chống dịch tạo môi trường mua sắm an toàn cho hàng chục triệu khách hàng và người lao động; đề xuất nhiều chính sách quan trọng thúc đẩy mô hình hợp tác xã (HTX) Việt Nam phát triển và hội nhập; quyết liệt và kiên trì thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và Saigon Co.op giữ vững thị phần và đạt tổng doanh thu ở mức cao so với thị trường chung. 

Minh Thi