Tổng công ty SAMCO tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

16:40, 16/03/2014

(HCM CityWeb)- Ngày 10-1-2014, Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng đảng năm 2013.

 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tuy bối cảnh nền kinh tế cả nước nói chung còn nhiều khó khăn, Tổng công ty SAMCO đã có sự chủ động vượt khó, giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Ban lãnh đạo đã luôn bám sát, chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty. Mạnh dạn thực hiện tái cấu trúc bộ máy hoạt động, sử dụng lao động hợp lý, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhiều đơn vị thành viên đã tích cực, chủ động trong việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, các lĩnh vực hoạt động cho phù hợp, tinh gọn; đổi mới công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn.
Nhìn chung, các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2013 đều đã được vượt qua; Doanh thu đạt 111% (đạt gần 11.000 tỷ đồng) và đặc biệt là lợi nhuận trước thuế đạt 186% (713 tỷ) so với kế hoạch. Thu nhập bình quân tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012. Nộp ngân sách hơn 1300 tỷ đồng. Tổng công ty phát triển tăng thêm vốn điều lệ từ 1.072 tỷ lên 1.371 tỷ. Đời sống vật chất, tinh thần cán bộ công nhân viên (CBCNV) được đảm bảo, môi trường làm việc được nâng cao. Uy tín thương hiệu SAMCO ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch HĐTV SAMCO, ông Nguyễn Hồng Anh biểu dương toàn thể các đơn vị trong Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chủ tịch cho rằng tình hình kinh tế trong năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, Ban lãnh đạo Tổng công ty sẽ tiếp tục cùng toàn thể CBCNV phát huy tinh thần đoàn kết, kề vai sát cánh cùng nhau hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2014.
Hội nghị đã thống nhất phương hướng hoạt động cho năm 2014 với chủ đề "Hành động vì khách hàng". Tập trung xây dựng hoàn thiện các chiến lược về tài chính, thương hiệu… theo hướng nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu rủi ro, phát triển bền vững.
Hội nghị kết thúc với phần công bố và trao các quyết định khen thưởng của Tổng công ty, thành phố và Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

SAMCO