TP. Thủ Đức chính thức hoạt động từ tháng 3/2021

15:00, 24/12/2020

(Chinhphu.vn) - Sáng 24/12, Bộ Nội vụ và UBND TPHCM tổ chức phiên họp (lần thứ 2) Ban soạn thảo, tổ biên tập dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Lê Anh

Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi họp.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, sau phiên họp góp ý lần 1 vào ngày 19/12, các ý kiến góp ý đã được khẩn trương tổng hợp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Theo đó, Nghị định có 8 chương, 46 điều với các nội dung cụ thể như: về tổ chức và hoạt động của UBND quận, chế độ trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận; tổ chức và hoạt động của UBND phường, chế độ trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường; một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố thuộc TPHCM; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại UBND quận và UBND phường; lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách quận, phường; tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác và điều khoản thi hành.

Liên quan đến thành lập TP. Thủ Đức tại TPHCM, dự thảo Nghị định có Chương 4 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố thuộc TPHCM. Điều 28, Chương 4 quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức của UBND thành phố thuộc TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, sau phiên họp ngày 19/12, UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện tiếp tục góp ý sâu, kèm theo thuyết minh về các góp ý.

Theo đó, dự kiến ngày 31/12, TPHCM tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP. Thủ Đức.

Về số lượng Phó Chủ tịch TP. Thủ Đức, dự thảo quy định không quá 4 Phó Chủ tịch. Trong khi đó, các cơ quan chuyên môn thuộc TP. Thủ Đức có không quá 13 phòng, gồm 10 phòng theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và 3 cơ quan khác.

Dựa trên tình hình thực tiễn TP. Thủ Đức là trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ cao, nên vai trò của Khoa học – Công nghệ rất quan trọng và cần thiết thành lập Phòng Khoa học - Công nghệ.

Về thời gian, TP. Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2021 và đồng thời HĐND Quận 2, 9 và Thủ Đức cũng kết thúc nhiệm vụ tại thời điểm này.

Theo văn bản gửi Bộ Nội vụ, về ngân sách, UBND TPHCM đề nghị bổ sung 1 khoản vào Điều 27 như sau: “UBND phường và các đơn vị sử dụng ngân sách Thành phố thuộc TPHCM lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020 và những tháng năm 2021 (khi còn là đơn vị thuộc 3 quận 2, 9 và Thủ Đức), báo cáo Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố thuộc TPHCM để xét duyệt, thẩm định và tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách, báo cáo UBND Thành phố thuộc TPHCM.

UBND Thành phố thuộc TPHCM lập quyết toán ngân sách địa phương trình HĐND cùng cấp phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 của Quận 2, 9, Thủ Đức và báo cáo UBND TPHCM, Sở Tài chính TPHCM”.

Về lý do đề nghị, theo UBND TPHCM, Điều 134 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định về tổ chức chính quyền địa phương khi nhập các đơn vị hành chính cùng cấp, tại Khoản 1 có nêu: “Trường hợp nhiều đơn vị hành chính nhập thành một đơn vị hành chính mới cùng cấp thì đại biểu HĐND của các đơn vị hành chính cũ được hợp thành HĐND của đơn vị hành chính mới và tiếp tục hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ”.

Do đó, UBND TPHCM kiến nghị vận dụng quy định nêu trên để quy định việc xử lý các nhiệm vụ về tài chính – ngân sách còn tồn đọng thuộc thẩm quyền của HĐND Quận 2, 9 và Thủ Đức trước khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập; trong đó có nội dung quyết toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021 của Quận 2, 9 và Thủ Đức.

Lê Anh