TPHCM không tổ chức thi vào lớp 10

16:19, 03/08/2021

(Chinhphu.vn) - Theo quyết định của UBND TPHCM, năm học 2021-2022, việc tuyển sinh lớp 10 đối với hệ thường và hệ chuyên sẽ thực hiện theo hình thức xét tuyển.

Một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn TPHCM khi chưa có dịch.

Ngày 3/8, UBND TPHCM ban hành quyết định về việc tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022. Theo đó, việc xét tuyển vào lớp 10 sẽ được dựa vào điểm trung bình lớp 9 của thí sinh và điểm khuyến khích nếu có.

Tuyển sinh lớp 10 trường thường:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình cả năm lớp 9 của môn Văn, Toán, Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có).

Tuyển sinh lớp 10 tích hợp: Chỉ xét tuyển cho học sinh nhóm 1, những học sinh có tham gia học chương trình tích hợp cấp trung học cơ sở tại TPHCM. Tuy nhiên, với học sinh không học chương trình tích hợp cấp trung học cơ sở, muốn vào lớp 10 tích hợp, tùy theo tình hình thực tế, các trường có mở lớp tích hợp sẽ tuyển bổ sung với học sinh đã đậu vào trường, có nguyện vọng học tích hợp.

Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn văn - toán - ngoại ngữ + điểm trung bình môn tích hợp lớp 9 (theo thang điểm 10).

Tuyển sinh lớp 10 song ngữ tiếng Pháp:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn (cả năm lớp 9 của môn văn - toán - ngoại ngữ) x 2 + Điểm trung bình cộng của các bài thi môn tiếng Pháp và bài thi môn toán bằng tiếng Pháp trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở trong khuôn khổ chương trình tiếng Pháp song ngữ.

Tuyển sinh lớp 10 tiếng Nhật, tiếng Đức (ngoại ngữ 1):

Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn văn - toán - ngoại ngữ + Điểm trung bình của môn đăng ký thi ngoại ngữ 1.

Tuyển sinh lớp 10 trường chuyên:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Văn, Toán, Ngoại ngữ + Điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn đăng ký thi chuyên nhân 2 + Điểm khuyến khích (nếu có).

Điểm khuyến khích hệ chuyên được quy đổi như sau:

Thí sinh có nhiều điểm khuyến khích thì được cộng điểm cao nhất. Những em không trúng tuyển vào lớp chuyên được xét tuyển vào các lớp không chuyên trong trường THPT chuyên theo công thức của lớp 10 thường.

Quyết định về việc tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 nêu trên được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn vẫn đang diễn biến phức tạp.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đề nghị lãnh đạo các đơn vị giáo dục liên quan bàn giao hồ sơ của thí sinh từ các địa điểm thi về các trường thí sinh học lớp 9. Các trường rà soát và bổ sung dữ liệu của học sinh tham gia tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 trong phần mềm tuyển sinh của Sở để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh lớp 10.

Ngọc Tấn