Xuất khẩu của TPHCM đạt hơn 40 tỷ USD

17:00, 29/12/2020

(Chinhphu.vn) - Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội năm 2020 của Thành phố do Cục Thống kê TPHCM tổ chức chiều 29/12.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng, dự buổi họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội năm 2020 của Thành phố. Ảnh: VGP/Lê Anh

Cục trưởng Cục Thống kê TPHCM, Huỳnh Văn Hùng cho biết, do ảnh hưởng lớn từ dịch COVID-19, tổng sản phẩm trên địa bàn TPHCM (GRDP) năm 2020 ước tính tăng 1,39% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức ước tính tăng trưởng 7,83% của năm 2019.

Trong mức tăng trưởng chung 1,39% của kinh tế Thành phố, khu vực nông lâm thuỷ sản tăng 2,06%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 0,43%; khu vực thương mại dịch vụ tăng 2,17%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 0,51%.

Giá trị tăng thêm của 9 ngành dịch vụ trọng yếu chiếm 56,7% trong GRDP và 90,9% trong khu vực dịch vụ. Trong đó, 4 ngành dịch vụ có tỉ trọng cao so với GRDP là thương nghiệp (chiếm 15,7%), vận tải kho bãi (chiếm 9,6%), tài chính ngân hàng (chiếm 8,7%), hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (chiếm 5,2%). Đây là bốn ngành trọng yếu chiếm 39,2% trong GRDP và chiếm 62,9% trong nội bộ khu vực dịch vụ.

Tính từ đầu năm đến ngày 15/12, toàn Thành phố đã có 40.302 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 1.115.256 tỷ đồng. Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ yếu có số lượng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 28.537, chiếm 70,8% trong tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Về đầu tư, ông Hùng cho biết, uớc tính tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn Thành phố đạt 90% so với kế hoạch, cao nhất từ trước đến nay, phản ánh kết quả việc Thành phố quyết liệt thực hiện các biện pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, đến ngày 20/12 Thành phố đã có 950 dự án có vốn nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt gần 638 triệu USD; có 250 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn đăng ký điều chỉnh là gần 541 triệu USD; số lượt nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần là 3.640 lượt với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần đạt gần 3.18 tỷ USD. Tổng cộng vốn đăng ký cấp phép mới, vốn điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần đạt 4,36 tỷ USD, giảm 47,5% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp Thành phố xuất qua cảng của Thành phố (kể cả dầu thô) năm 2020 ước đạt hơn 40,2 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường xuất khẩu: Trung Quốc 10,5 tỷ USD, chiếm 26,2% tỷ trọng xuất khẩu, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước; Hoa Kỳ 6,7 tỷ USD, chiếm 16,7%, giảm 0,2%; Nhật Bản 2,8 tỷ USD, chiếm 7%, giảm 16% so với cùng kỳ.

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn Thành phố ước thực hiện 352.000 tỷ đồng, bằng 86,7% dự toán, giảm 14,2% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa 238.000 tỷ đồng, đạt 85,4% dự toán; thu từ dầu thô 10.500 tỷ đồng, đạt 86,1% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 103.500 tỷ đồng, đạt 90,0% dự toán, giảm 12,8% so với cùng kỳ.

Lê Anh