6 tháng đầu năm, huy động vốn của Kienlongbank tăng 23,07%

26/07/2019 5:37 PM

(Chinhphu.vn) - Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản Kienlongbank đạt 47.670 tỷ đồng, tăng 21,45% và tổng huy động vốn đạt 42.928 tỷ đồng, tăng 23,07% so với cùng kỳ 2018.

Khách hàng giao dịch tại Kienlongbank.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu khác như: Dư nợ cấp tín dụng đạt 31.037 tỷ đồng, tăng 13,52% so với cùng kỳ, hoàn thành 91,56% kế hoạch; tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,15%; lợi nhuận trước thuế đạt 148,48 tỷ đồng, hoàn thành 48,52% kế hoạch; các chỉ số an toàn hoạt động đều thực hiện theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bà Trần Tuấn Anh, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Kienlongbank cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tình hình hoạt động kinh doanh của Kienlongbank ổn định, các kế hoạch được triển khai đồng bộ và hiệu quả, hoàn thành khá cao các chỉ tiêu tài chính - tín dụng.

Theo đó, hầu hết các mảng kinh doanh của Kienlongbank đều có kết quả tích cực, phần lớn nguồn thu đến từ nguồn thu lãi trong hoạt động tín dụng và thu dịch vụ. Bên cạnh đó, sản phẩm dịch vụ tiền gửi đa dạng là một trong những lợi thế để Kienlongbank thu hút được nguồn vốn dồi dào, ổn định, tạo tiền đề cho việc tăng trưởng tín dụng an toàn, bền vững.

Năm 2019, Kienlongbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 50.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 306 tỷ đồng, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, phấn đấu tất toán toàn bộ 100% trái phiếu đặc biệt của khoản nợ đã bán VAMC trước ngày 31/12/2019.

Trong 6 tháng cuối năm, Kienglongbank tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy kinh doanh như: Thu hút khách hàng tăng cường sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử; thúc đẩy dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt ; đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ gia tăng doanh thu dịch vụ; tái cơ cấu danh mục tín dụng để hạn chế rủi ro tín dụng và mang lại hiệu quả cao ….

Minh Thi

 
Top