7 lĩnh vực tham gia Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 3 - năm 2023

17/11/2022 11:20 AM

(Chinhphu.vn) - Giải thưởng sáng tạo TPHCM do UBND TPHCM xét và trao tặng cho tác giả (nhóm tác giả) của các công trình nghiên cứu, giải pháp… trong 7 lĩnh vực: Phát triển kinh tế, Quốc phòng- an ninh, Quản lý Nhà nước, Truyền thông, Văn học nghệ thuật, Khoa học kỹ thuật, Khởi nghiệp sáng tạo.

7 lĩnh vực tham gia Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 3 - năm 2023 - Ảnh 1.

Sở Nội vụ TPHCM vừa triển khai thông tin tới các sở, ban, ngành, quận, huyện… về Thể lệ xét tặng Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 3 - năm 2022 đối với 7 lĩnh vực.

Theo đó, Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 3 – năm 2022 trên lĩnh vực phát triển kinh tế đánh giá các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đăng ký tham gia dựa trên các tiêu chí: Tính sáng tạo; giải pháp, hiệu quả của đề tài nghiên cứu.

Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh đánh giá trên các tiêu chí: Tính cấp thiết; tính sáng tạo; tính hiệu quả; quy mô, phạm vi triển khai, áp dụng.

Lĩnh vực Quản lý Nhà nước đánh giá dựa trên các tiêu chí: Tính cấp thiết, mục tiêu, giải pháp; giải quyết các vấn đề đặt ra cần phải có của công trình; tính mới, sáng tạo; tính hiệu quả và ứng dụng; tác động đối với xã hội; tính ưu việt, lợi thế cạnh tranh; đánh giá sự phát triển trong tương lai và quản lý các quá trình hoạt động.

Lĩnh vực Truyền thông đánh giá dựa trên các tiêu chí: Tính sáng tạo; tính hiệu quả, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách, trọng tâm xây dựng và phát triển thành phố; hiệu quả kinh tế, xã hội.

Lĩnh vực Văn học nghệ thuật đánh giá dựa trên các tiêu chí: Chủ đề - nội dung có tác động tích cực khơi dậy truyền thống và tinh thần sáng tạo...; chất lượng nghệ thuật cao, bút pháp đổi mới, ngôn ngữ mang đặc trưng của Nam Bộ và mảnh đất, con người Sài Gòn – TPHCM...

Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật đánh giá dựa trên các tiêu chí sáng tạo, giải pháp, có hiệu quả, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách, trọng tâm trong xây dựng và phát triển thành phố...

Lĩnh vực Khởi nghiệp sáng tạo đánh giá dựa trên các tiêu chí sáng tạo, hiệu quả kinh tế và tác động xã hội.

Bên cạnh các tiêu chí nêu trên, các công trình tham gia Giải thưởng đã đạt giải hoặc được Hội đồng khoa học nghiệm thu tại các cuộc thi chuyên ngành tương ứng sẽ được cộng điểm.

Thể lệ xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3 - năm 2023 do cơ quan phụ trách 7 lĩnh vực ban hành. Trong đó, thể lễ lĩnh vực 1 của Sở Kế hoạch Đầu tư, thể lệ lĩnh vực 2 của Bộ Tư lệnh Thành phố, thể lệ lĩnh vực 3 của Sở Nội vụ, thể lệ lĩnh vực 4 của Sở Thông tin và Truyền thông, thể lệ lĩnh vực 5 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố, thể lệ lĩnh vực 6 của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Thành phố, thể lệ lĩnh vực 7 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố.

Thu An

Top