Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM họp phiên thứ 7

22/05/2024 8:14 AM

(Chinhphu.vn) - Ngày 21/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) TPHCM tổ chức Phiên họp thứ 7 dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM họp phiên thứ 7- Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: SGGP

Sau khi nghe báo cáo do Ban Nội chính Thành ủy - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trình bày và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao và hoan nghênh tinh thần trách nhiệm, hoạt động tích cực, hiệu quả, sự phối hợp chủ động của các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trong thời gian qua.

Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã cơ bản hoàn thành các đoàn kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát công tác PCTNTC năm 2023 của Ban Chỉ đạo; đã ban hành 2 thông báo kết luận kiểm tra của Ban Chỉ đạo liên quan công tác về công tác giám định, định giá tài sản; công tác giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan nhà đất công.

Đồng thời, chủ động tham mưu tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra truy tố, xét xử, thi hành án và các quy định của Trung ương liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu ban hành một chỉ thị, 3 kế hoạch, 2 công văn để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn thành phố.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thường xuyên, tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc công tác PCTNTC tại cấp ủy, tổ chức đảng, lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề được phân công quản lý, phụ trách; ban hành kết luận đối với 18 đơn vị theo kết quả kiểm tra.

Qua kiểm tra, giám sát, các thành viên Ban Chỉ đạo đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế và kịp thời yêu cầu, nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục các hạn chế trong công tác PCTNTC tại các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, qua các kiến nghị, đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo đã nghiên cứu đưa vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo năm 2024 các nội dung kiểm tra liên quan công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công; việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, sơ hở, bất cập hoặc vướng mắc, nhất là kiến nghị xem xét sửa đổi các quy định về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phù hợp thực tế. Qua đó, góp phần làm cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả cụ thể; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ.

Trong quý I/2024, Ban Chỉ đạo đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo 12 vụ án, 14 vụ việc; trong đó có 6 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; cho chủ trương, đường lối xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra, kết quả được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ.

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các kết luận, chỉ đạo của các Đoàn kiểm tra Trung ương; triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan rà soát, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết cụ thể từng vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện theo dõi, chỉ đạo; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổ chức hội nghị sơ kết và tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập theo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập được bàn hành theo Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị.

Triển khai, thực hiện trong thực tiễn Đề án "Một số giải pháp, bài học kinh nghiệm phòng ngừa hành vi vi phạm tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước".

Hoàn thành Đề án "Vận dụng, triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung khi có rủi ro trong thi hành công vụ".

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo cũng thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với một vụ án; đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo 3 vụ việc.

Anh Thơ

Top