Bảo đảm bộ máy, duy trì tốt nhiệm vụ quản lý thuế tại thành phố mới Thủ Đức

11:12, 28/01/2021

(Chinhphu.vn) - Trong thời gian triển khai xây dựng Cơ quan Thuế thành phố Thủ Đức, lãnh đạo Bộ Tài chính giao Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế TPHCM trước mắt giữ vững ổn định về bộ máy gồm 3 Chi cục Thuế cấp quận, duy trì hoạt động thực hiện tốt nhiệm vụ không gây xáo trộn về nhân sự làm tốt nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Chợ Thủ Đức, một trung tâm thương mại trên địa bàn quận Thủ Đức cũ.

Thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM, trong thời gian triển khai xây dựng, Bộ Tài chính cho biết đang báo cáo cấp có thẩm quyền thành lập Cơ quan quản lý thuế trên địa bàn Thành phố Thủ Đức theo mô hình phù hợp.

Để không ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách nhà nước và công tác điều hành chỉ đạo thông suốt trong hệ thống quản lý thuế và để quản lý thu thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM, Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn về việc quản lý công tác thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Thuế, trước mắt, giữ nguyên hoạt động và tổ chức bộ máy của 3 Chi cục Thuế Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức trên địa bàn thành phố Thủ Đức thuộc Cục Thuế TPHCM để thực hiện nhiệm vụ quản lý thu thuế trên địa bàn các phường thuộc thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM.

Cụ thể, Chi cục Thuế Quận 2 thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các Phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi và Thủ Thiêm (địa bàn các Phường thuộc Quận 2 cũ).

Chi cục Thuế Quận 9 thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các Phường: Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Tân Phú và Trường Thạnh (địa bàn các Phường thuộc Quận 9 cũ).

Chi cục Thuế Quận Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các Phường: Bình Chiểu, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Bình, Tam Phú và Trường Thọ (địa bàn các Phường thuộc Quận Thủ Đức cũ).

Lãnh đạo Bộ Tài chính giao Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục trưởng Cục Thuế TPHCM có trách nhiệm phân công 1 Chi cục Thuế làm đầu mối để tổng hợp chung tình hình quản lý thuế của 3 Chi cục Thuế và cử Lãnh đạo Cục Thuế phụ trách, điều hành, phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố Thủ Đức để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quản lý thuế trên địa bàn, đơn vị đầu mối có trách nhiệm báo cáo về tình hình hoạt động quản lý thu thuế trên địa thành phố Thủ Đức và thực hiện nhiệm vụ phối hợp công tác các cơ quan địa phương và Trung ương.

Bộ Tài chính cũng đề nghị phối hợp tuyên truyền để các cơ quan, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt về việc tổ chức quản lý công tác thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức của cơ quan thuế trong thời gian sắp xếp, chuyển đổi. Bảo đảm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp trong công tác thuế được thông suốt.

“Trong thời gian triển khai xây dựng Cơ quan Thuế thành phố Thủ Đức, giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế TPHCM giữ vững ổn định về bộ máy, không gây xáo trộn về nhân sự làm tốt công tác tư tưởng, chính trị đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các Chi cục Thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức”, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu.

Trước đó, UBND TPHCM đã đề nghị Bộ Tài chính xem xét, ban hành quyết định thành lập Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức trên cơ sở hợp nhất 3 Chi cục Thuế các quận hiện tại.

Việc này nhằm thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác thuế được đồng bộ với hoạt động của cơ quan hành chính khác trên địa bàn Thành phố Thủ Đức; đồng thời, đảm bảo việc phục vụ cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân đến liên hệ giao dịch về thuế tại Thành phố Thủ Đức liên tục, không bị gián đoạn. Trước đó, việc sắp xếp các đơn vị hành chính tại 3 Quận: 2, 9 và Thủ Đức để thành lập Thành phố Thủ Đức đã làm thay đổi hàng loạt địa chỉ của các doanh nghiệp, từ đó dẫn đến thay đổi thông tin trên hóa đơn.

Anh Minh