Bất động sản TPHCM tăng trưởng dương trở lại

01/07/2024 4:26 PM

(Chinhphu.vn) - Đến năm 2024, kinh doanh bất động sản tại TPHCM đã tăng trưởng dương trở lại, từ mức tăng 2,51% trong quý I đã nâng lên 2,94% trong quý II/2024.

Bất động sản TPHCM tăng trưởng dương trở lại- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Báo cáo của Cục Thống kê TPHCM, doanh thu lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 123.887 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Năm 2023, tăng trưởng của ngành này là âm 6,38%. Tuy nhiên, đến năm 2024, kinh doanh bất động sản đã tăng trưởng dương trở lại, từ mức tăng 2,51% trong quý I đã nâng lên 2,94% trong quý II/2024.

Nửa đầu năm 2024, thị trường bất động sản Thành phố có doanh thu ổn định, mức tăng trưởng dù thấp nhưng quý sau bắt đầu cao hơn quý trước.

Mặc dù trong 6 tháng đầu năm, TPHCM không có dự án bất động sản mới nào được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, song một số dự án mới đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Cùng với các dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, một số dự án cũng bắt đầu tái khởi động sau khi được tháo gỡ vướng mắc.

Đối với tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở, trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã thực hiện cấp 3.396 giấy chứng nhận lần đầu (3.391 giấy chứng nhận cho cá nhân, 5 giấy chứng nhận cho tổ chức); đăng ký biến động 178.680 giấy chứng nhận cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn Thành phố (đối với tổ chức là 2.736 giấy chứng nhận; đối với cá nhân là 175.944 giấy chứng nhận).

Anh Thơ

Top