Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhận thêm nhiệm vụ mới

05/06/2024 7:08 PM

(Chinhphu.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM vừa có Quyết định về việc thành lập Tiểu Ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhận thêm nhiệm vụ mới- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Tiểu Ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: VGP

Theo Quyết định trên, Tiểu Ban Nhân sự gồm 7 thành viên. Trong đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Tiểu Ban.

Các thành viên còn lại của Tiểu Ban gồm: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Tiểu Ban Nhân sự có nhiệm vụ xây dựng phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XII trình Ban Thường vụ Thành ủy và trình Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM thông qua; xây dựng kế hoạch và triển khai việc giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XII trình Ban Thường vụ Thành ủy; xây dựng báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII.

Tiểu Ban Nhân sự có Tổ giúp việc do Trưởng Tiểu Ban đề xuất và Thường trực Thành ủy TPHCM quyết định.

Tiểu Ban Nhân sự được tiếp nhận các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc trình Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo triển khai thực hiện; được làm việc với các cấp, các ngành về những vấn đề liên quan đến công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XII.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng vừa có Quyết định thành lập Tổ giúp việc Tiểu Ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổ giúp việc gồm 4 thành viên, trong đó bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, làm Tổ trưởng.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp Tiểu Ban Nhân sự xây dựng phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá XII trình Ban Thường vụ Thành ủy và trình Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM thông qua; giúp Tiểu ban xây dựng kế hoạch và triển khai việc giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá XII trình Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời, giúp Tiểu ban xây dựng báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII.

Anh Thơ

Top