Chính sách đặc thù phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tại TPHCM

07/12/2023 2:48 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM vừa có quyết định về việc ban hành Đề án "Chính sách đặc thù phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn TPHCM" (Đề án).

Chính sách đặc thù phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tại TPHCM - Ảnh 1.

Cộng tác viên sức khỏe cộng đồng làm cánh tay nối dài cho y tế cơ sở

Mục đích của Đề án là phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng làm cánh tay nối dài cho y tế cơ sở, giúp ngành y tế TPHCM làm tốt công tác truyền thông, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cộng đồng.

Nguyên tắc thực hiện Đề án là việc phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng phải đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của TP. Việc phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng phải được tuyên truyền, triển khai, phổ biến sâu rộng đến từng cộng tác viên đang hoạt động và nhân dân để quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc phát triển đội ngũ này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, từ đó, thống nhất nhận thức và hành động trong việc tổ chức thực hiện.

Bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, có tính kế thừa trên tinh thần xây dựng đội ngũ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tinh gọn, ổn định, uy tín, có năng lực chuyên môn, phù hợp với điều kiện thực tiễn của TP.  

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Theo Đề án, TPHCM có gần 2,4 triệu hộ dân cư, cần 16.218 cộng tác viên sức khỏe cộng đồng. Điều kiện cộng tác viên sức khỏe cộng đồng hưởng hỗ trợ, mỗi cộng tác viên sức khỏe cộng đồng phụ trách từ 150 đến 200 hộ dân; riêng huyện Cần Giờ, mỗi cộng tác viên sức khỏe cộng đồng phụ trách từ 50 đến 100 hộ dân.

Tiêu chuẩn của cộng tác viên sức khỏe cộng đồng

Là những người tình nguyện làm công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

Cá nhân đang cư trú tại khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM, nơi cộng tác viên sức khỏe cộng đồng đảm nhiệm; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Có trình độ học vấn từ tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên.

Có sức khỏe để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin.

Ưu tiên nhân viên y tế đã nghỉ hưu, cộng tác viên các chương trình khác, hội viên hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên... (trừ bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận).

Chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên sức khỏe cộng đồng

Cộng tác viên sức khỏe cộng đồng có chức năng là cánh tay nối dài về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của chính quyền và trạm y tế đến với nhân dân. Kịp thời nắm bắt và phản ánh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân đến với những người cung cấp dịch vụ y tế, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế dành cho họ.

Nhiệm vụ của cộng tác viên sức khỏe cộng đồng gồm:

Hỗ trợ trạm y tế phường, xã, thị trấn thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng, như:

Truyền thông, vận động người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm...

Lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người dân và chuyển thông tin về trạm y tế phường, xã, thị trấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng.

Tham gia các cuộc khảo sát về sức khỏe cộng đồng, giám sát các điểm nguy cơ dịch bệnh.

Thực hiện các hoạt động khác của chương trình sức khỏe như: rà soát, cập nhật danh sách các đối tượng cần quản lý, gửi thư mời, dẫn đường...

Cộng tác viên sức khỏe cộng đồng thuộc 5 huyện được hưởng mức hỗ trợ 550.000 đồng/người/tháng

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 12, HĐND TPHCM khóa X đã thông qua Nghị quyết quy định về mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn TPHCM.

Thời gian thực hiện Nghị quyết quy định về mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh từ ngày 01/01/2024.

Cụ thể, cộng tác viên sức khỏe cộng đồng thuộc TP. Thủ Đức và 16 quận được hưởng mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng.

Cộng tác viên sức khỏe cộng đồng thuộc 5 huyện được hưởng mức hỗ trợ 550.000 đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ một phần kinh phí mua thẻ BHYT hộ gia đình đối với các trường hợp cộng tác viên sức khỏe cộng đồng chưa có thẻ BHYT 300.000 đồng/người/năm.

Đối tượng áp dụng gồm cộng tác viên sức khỏe cộng đồng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tổng kinh phí dự kiến hơn 104 tỷ đồng, nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Kinh phí dự kiến hỗ trợ cho hơn 16.000 cộng tác viên sức khỏe cộng đồng năm 2024 là hơn 99,5 tỷ đồng. Trong đó, hơn 75 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 12.500 cộng tác viên thuộc TP. Thủ Đức và 16 quận, hơn 24 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 3.600 cộng tác viên thuộc 5 huyện. Dự kiến hơn 4,8 tỷ đồng hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng khi tham gia BHYT tự nguyện trong năm 2024.

M.Hiển

Top