Chủ tịch UBND quận được quyết định dự án đầu tư công dưới 120 tỷ đồng

24/05/2023 5:13 PM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn.

Chủ tịch UBND quận được quyết định dự án đầu tư công dưới 120 tỷ đồng - Ảnh 1.

Việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận quyết định đầu tư với các dự án nhóm C sẽ kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đầu tư công trong suốt thời gian qua khi TPHCM thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Trong đó, Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C trước đây sử dụng nguồn vốn ngân sách quận hoặc sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố cho ngân sách quận (trừ dự án tu bổ di tích có cấu phần xây dựng).

Thời hạn ủy quyền từ ngày 29/5/2023 đến ngày 31/12/2025. Để quyết định này thực thi không chồng chéo, UBND Thành phố cũng chấm dứt các nội dung ủy quyền khác trái với quy định trên.

Việc chủ tịch UBND các quận được ủy quyền duyệt dự án đầu tư công nhóm C sẽ giúp địa phương tháo gỡ điểm nghẽn trong xây dựng các dự án trường học, chỉnh trang đô thị.

Như vậy, Chủ tịch UBND các quận sẽ được thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của người có thẩm quyền quyết định đầu tư theo Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các quy định có liên quan.

Dự án nhóm A gồm các dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng đến hơn 2.300 tỷ đồng; nhóm B từ 45 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng; nhóm C từ dưới 45 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng.

Đây được xem là một quyết định kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đầu tư công cho các quận trong suốt thời gian qua khi TPHCM thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, thẩm quyền này được giao về cho các sở, ngành, dù có những dự án với kinh phí quận hoàn toàn có thể đảm đương.

Hệ lụy là nhiều dự án trường học, chỉnh trang đô thị (sửa chữa, nâng cấp hẻm, vỉa hè…) dù kinh phí đầu tư không nhiều vẫn phải chờ sở, ngành tổng hợp, tham mưu trình UBND TPHCM duyệt cấp ngân sách.

Cũng theo quyết định này, UBND TPHCM đã quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp huyện để lập hồ sơ, trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với các chương trình, dự án thuộc nhiều lĩnh vực và các dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công ngân sách Thành phố.

Đối với chương trình, dự án nhóm B, C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện và các dự án đã được Chủ tịch UBND Thành phố uỷ quyền thì Chủ tịch UBND cấp huyện được tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

Vũ Phong

Top