Chuyển giao ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao cho nông dân

19/10/2022 10:44 AM

(Chinhphu.vn) - TPHCM đang dần định hình một nền nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao. Những công nghệ mới không chỉ được ứng dụng trong nghiên cứu, chọn lọc, lai tạo giống mà còn được chuyển giao trực tiếp cho người nông dân. Các mô hình chuyển giao góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế từ 15-20% so với sản xuất truyền thống và đảm bảo cho sự phát triển nông nghiệp bền vững.

Top