Điều chỉnh phân công công tác lãnh đạo UBND TPHCM

07/04/2022 6:29 PM

(Chinhphu.vn) - Ngày 7/4, UBND TPHCM ban hành quyết định số 1026 về điều chỉnh phân công công tác chủ tịch, các phó chủ tịch UBND Thành phố và các ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Việc điều chỉnh được thực hiện dựa trên nguyên tắc, Chủ tịch UBND TPHCM trực tiếp phụ trách các công việc thuộc lĩnh vực nhiệm vụ phân công cho Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân TPHCM. Điều chuyển phân công thêm nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Tăng ủy quyền và trách nhiệm của các Giám đốc sở, Thủ trưởng các đơn vị.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hằng ngày của UBND TPHCM và phân cho các thành viên. Ông Mãi chỉ đạo Văn phòng UBND TPHCM trong quan hệ công tác các văn phòng Chủ tịch nước, Chính phủ, bộ ngành, Thành ủy…

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực:

- Quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị;

- Xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM gắn với xây dựng thành phố Thủ Đức; xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

- Xây dựng;

- Quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường;

- Giao thông, vận tải; cấp, thoát nước;

- Quản lý nhà (nhà công vụ, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội);

- Xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách;

- Chương trình kích cầu đầu tư theo lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách một số Chương trình, Đề án trong 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cụ thể như sau:

- Đề án hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM giai đoạn 2020 - 2035;

- Đề án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn TPHCM;

- Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 - 2030;

- Đề án chống ngập và xử lý nước thải TPHCM giai đoạn 2020 - 2045 và kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030;

- Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn TPHCM đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

- Đề án phát triển hạ tầng dịch vụ TPHCM giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2040;

- Đề án phát triển hạ tầng công nghiệp TPHCM giai đoạn 2020 - 2045 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2020 - 2025 (Khu công nghệ cao, các Khu công nghiệp, Khu Công viên Phần mềm Quang Trung, mạng lưới các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo);

- Đề án phát triển kè bờ sông và kinh tế dịch vụ ven sông giai đoạn 2020 - 2045 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2020 - 2025;

- Đề án phát triển hệ thống cấp nước Thành phố giai đoạn 2020 - 2050 và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm TPHCM giai đoạn 2020 - 2030;

- Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2021 - 2030.

Phụ trách các Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Hội đồng, Tổ Công tác, Chương trình, Đề án, Công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo.

Về đơn vị phụ trách:

- Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng UBND TPHCM, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Theo dõi, chỉ đạo: Thành phố Thủ Đức.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trực tiếp chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp...

Ông Hoan phụ trách một số chương trình, đề án trong 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm như chương trình phát triển công viên cây xanh công cộng trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 - 2030; chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị giai đoạn 2020 - 2030; chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết những trường hợp tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh tra có liên quan đến lĩnh vực: giao thông đường bộ, hàng hải, xây dựng, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, đất đai, kinh doanh bất động sản.

Theo dõi, chỉ đạo: huyện Bình Chánh.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trực tiếp chỉ đạo Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng công ty Cơ khí - giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV…

Theo dõi, chỉ đạo: huyện Hóc Môn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng trực tiếp chỉ đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị, Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố, Quỹ Phát triển đất Thành phố, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1.

Ngọc Tấn

Top