Đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước

20/01/2022 10:46 AM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mục đích của Kế hoạch này là nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của chính quyền các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận gắn với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch COVID-19; khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan nhà nước…

Xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tinh thần phục vụ nhân dân phù hợp với tình hình thực tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân. Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, công dân trong thi hành nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính của đội ngũ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Các sở, ngành, UBND thành phố Thủ Đức và quận, huyện hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện dân chủ cơ sở; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị.

Định kỳ báo cáo 6 tháng (trước ngày 10/5), báo cáo năm (trước ngày 10/11) về tình hình thực hiện công tác dân vận của chính quyền, dân chủ cơ sở của cơ quan, đơn vị và của ngành; tình hình thực hiện Kế hoạch này gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

BT

Top