Dư nợ tín dụng ở TPHCM tăng hơn 3% trong 4 tháng đầu năm

15:16, 12/05/2021

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo của UBND TPHCM tại cuộc họp tình hình kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2021, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn ước đến cuối tháng 4 đạt 2.610.000 tỷ đồng, tăng 3,01% so với cuối năm 2020.

Trong đó, dư nợ tín dụng trung dài hạn chiếm 54% tổng dư nợ, tăng 3,35% so với cuối năm 2020; dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm 46%, tăng 2,62% so với cuối năm 2020.

Tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 4 đạt 2.927.000 tỷ đồng, tăng khoảng 0,4% so với cuối năm 2020.

Dư nợ cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với 5 nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên, bao gồm: Phát triển nông nghiệp và nông thôn, sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ và cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 180.715 tỷ đồng. Trong đó, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỉ trọng chủ yếu, đạt 137.077 tỷ đồng, chiếm 75,85% tổng dư nợ 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên.

Chương trình cho vay đối với các doanh nghiệp trong Khu chế xuất - Khu công nghiệp có dư nợ đạt 173.017 tỷ đồng, với 3.706 khách hàng vay vốn; trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 128.223 tỷ đồng; dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt 44.794 tỷ đồng.

Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp năm 2021, TPHCM có 11 ngân hàng trên địa bàn đăng ký tham gia gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp với tổng số tiền đăng ký là 312.045 tỷ đồng, lãi suất áp dụng tối đa không quá 4,5%/ năm đối với cho vay ngắn hạn VNĐ và xoay quanh mức 9%/ năm đối với cho vay trung dài hạn và các hình thức hỗ trợ khác như giảm lãi suất khoản vay cũ, tăng hạn mức cho vay, cơ cấu lại kỳ hạn nợ… Tính chung đến cuối tháng 4/2021, chương trình đã thực hiện được 97.661 tỷ đồng cho 11.339 khách hàng.

Đối với hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, các ngân hàng thương mại tập trung hỗ trợ 2 nhóm chủ yếu là giảm lãi suất và cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ, đến hết quý 1/2021 đạt 979.543 tỷ đồng cho 398.215  khách hàng; trong đó cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 196.730 khách hàng với dư nợ đạt 229.060 tỷ; miễn giảm lãi cho 122.908 khách hàng với dư nợ đạt 7.295 tỷ đồng.

Lê Anh