Giao Sở Xây dựng TPHCM xử lý kiến nghị của ông Nguyễn Mạnh Hùng

25/06/2021 8:19 AM

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Mạnh Hùng (TPHCM) là thương binh hạng ¼. Gia đình ông được giải quyết mua căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Năm 2010, gia đình ông Hùng đã được giải quyết mua một phần căn nhà theo Nghị định số 61-CP, phần còn lại mua theo giá cao đến nay vẫn chưa được giải quyết và gia đình vẫn phải thuê.

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, ông Hùng thuộc diện được miễn tiền thuê nhà. Tuy nhiên, theo trả lời của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM, do gia đình ông ký hợp đồng thuê sau ngày 19/1/2007 nên từ tháng 6/2013 đến nay, gia đình ông vẫn phải đóng tiền thuê nhà.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Hùng mong muốn cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn tiền thuê nhà, đồng thời sớm giải quyết cho gia đình mua nốt phần còn lại của căn nhà.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình có văn bản giao Sở Xây dựng nghiên cứu xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật và thông tin kết quả xử lý đến tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định, đồng thời gửi Cổng TTĐT Chính phủ để công khai.

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này khi nhận được kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.

Chinhphu.vn

Top