HĐND TPHCM triệu tập kỳ họp chuyên đề, tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 98

12/03/2024 6:00 PM

(Chinhphu.vn) - Sáng 14/3 tới, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 triệu tập kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề).

HĐND TPHCM triệu tập kỳ họp chuyên đề, tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 98- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dự kiến, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ xem xét các dự thảo Nghị quyết kèm Tờ trình của UBND Thành phố về những nội dung trọng tâm, cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân Thành phố.

Cụ thể, đó là tờ trình quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức đối với số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn thuộc TPHCM theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 9 Nghị quyết số 98 của Quốc hội.

Tờ trình quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, UBND Thành phố cũng trình HĐND Thành phố những nội dung về phát triển kinh tế - xã hội như: Thực hiện sắp xếp khu phố, ấp; thông qua Danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của UBND TP.Thủ Đức và các quận-huyện; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; các Tờ trình về quyết định chủ trương/điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trường học, giao thông, cải tạo cảnh quan…

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM cũng sẽ thực hiện công tác nhân sự của Thành phố.

Anh Thơ

Top