Hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp xuất khẩu

15/12/2022 6:56 PM

(Chinhphu.vn) - Năm 2022, TPHCM đã triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, có giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu trong bối cảnh lạm phát toàn cầu. Đặc biệt, UBND Thành phố hỗ trợ chi phí gian hàng cho các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tại các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Cơ chế hỗ trợ rất thực tế như vậy đã thu hút doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến của chính quyền.

Băng Tâm
Top