Hoa Kỳ hỗ trợ TPHCM xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh

26/08/2020 8:00 AM

(Chinhphu.vn) - Hoa Kỳ vừa ký thỏa thuận cung cấp cho TPHCM gói tài trợ không hoàn lại trị giá trên 1,16 triệu đô la Mỹ để xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Đây là một trong những kết quả cụ thể của Diễn đàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh - Hoa Kỳ vừa diễn ra ngày 25/8.

Lãnh đạo TPHCM và USTDA chứng kiến ký kết thỏa thuận tài trợ.

Theo biên bản ký kết Thỏa thuận giữa Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM và  Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) thì USTDA hỗ trợ thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh cho TPHCM” thông qua gói tài trợ tổng trị giá trên 1,45 triệu đô la Mỹ. Trong đó, bên cạnh gói tài trợ không hoàn lại từ USTDA, Công ty tư vấn Winbourne Consulting, đơn vị triển khai dự án, cùng đóng góp hơn 291.000 đô la Mỹ.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh là một trong bốn trụ cột trọng tâm của Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Trung tâm được xây dựng với vai trò là trung tâm và bộ não của đô thị thông minh, là nơi tổng hợp, khai thác tất cả các nguồn thông tin, dữ liệu trong thời gian thực với các công cụ hỗ trợ ra quyết định tối ưu, qua đó giúp lãnh đạo Thành phố điều hành, xử lý các tình huống, quy hoạch và định hướng phát triển của Thành phố.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật sẽ đánh giá toàn diện các vấn đề trong quá trình xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh đang được Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai.

Trong đó, đơn vị tư vấn sẽ thực hiện đánh giá hiện trạng ứng dụng chỉ huy điều hành và hạ tầng công nghệ thông tin - viễn thông phục vụ đô thị thông minh, đưa ra các khuyến nghị, đề xuất về mô hình giải pháp kỹ thuật triển khai Trung tâm theo định hướng chung của Thành phố, xây dựng nguyên tắc, quy trình vận hành phù hợp cho Trung tâm, đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy vận hành và công tác đào tạo nhân lực, xác định chi phí vòng đời đầu tư và vận hành Trung tâm, và các vấn đề khác có liên quan.

Trước đó USTDA đã hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM thực hiện thành công Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp, cứu hộ cứu nạn của Thành phố Hồ Chí Minh thông qua một đầu số viễn thông duy nhất” được thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2019.

Băng Tâm

Top